Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

PROCEDURY ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PODSTAWOWYCH OBOWIĄZKACH WŁAŚCICIELA LUB ZARZĄDCY/ADMINISTRATORA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Data: 2019-08-27
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

BEZPIECZEŃSTWO ASYSTENTA RODZINY – PRAKTYCZNE ASPEKTY, ODDZIAŁYWANIA PREWENCYJNE

Data: 2019-08-27
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE – REALIZACJA ZADANIA WŁASNEGO GMINY W POSTACI POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW – ZMIANY W 2019 R.

Data: 2019-08-28
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

UCHWAŁA BUDŻETOWA I WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA. PROCEDURY UCHWALANIA, ANALIZY ORAZ OCENA- KOMPENDIUM RADNEGO

Data: 2019-08-28
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

Aktualności

75 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO


Pamiętamy !