Image layer

Image layer

Image layer

Najbliższe szkolenia otwarte

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2019

Data: 2019-12-12
Miejsce szkolenia: Olsztyn
Cena szkolenia: 369/389 zł

SKUTECZNA KOMUNIKACJA I ETYKIETA JĘZYKOWA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Data: 2019-12-12
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA ROK 2019

Data: 2019-12-13
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 389

PRZEKAZYWANIE I ROZLICZANIE DOTACJI W TRYBIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE. ZMIANY DRUKÓW OFERT, UMÓW I SPRAWOZDAŃ

Data: 2019-12-13
Miejsce szkolenia: Białystok
Cena szkolenia: 369/389 zł

Aktualności

75 ROCZNICA POWSTANIA WARSZAWSKIEGO


Pamiętamy !