Białystok - panorama panorama-zrodlo-agencja-gazeta-wyborcza-pl

Białystok - pałac palac-zrodlo-turys-pl

bialowieskie-zubry-bialowieza-info-pl

Doradztwo

FRDL Podlaskie Centrum wychodząc naprzeciw potrzebom jednostkom sektora finansów publicznych przygotowuje ofertę doradczą.

Mamy świadomość, że zmieniająca się sytuacja społeczna otoczenie gospodarcze i ekonomiczne stawia przed jednostkami samorządu terytorialnego nowe zadania. W tak dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości staramy się dostosować swoje propozycje do Państwa oczekiwań.

W naszej ofercie znajduje się między innymi doradztwo strategiczne i finansowe obejmujące m.in.:

  • Przygotowanie i opracowanie strategii rozwoju dla JST wraz z badaniami, diagnozą i konsultacjami społecznymi

  • Przygotowanie i opracowanie Lokalnych Programów Rewitalizacji

  • Przygotowanie i opracowanie strategii rozwoju o światy

  • Przeprowadzenie audytu systemu oświaty w JST wraz z rekomendacjami w zakresie restrukturyzacji, działań naprawczych i prorozwojowych

  • Przygotowanie i przeprowadzenie procesu konsultacji społecznych