SKUTECZNA KOMUNIKACJA I ETYKIETA JĘZYKOWA W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Data szkolenia
2019-10-11
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 26.09 wynosi 369 PLN
Po 26.09 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 10 października 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 11 października 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 26 września. Po 26 września 389 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Cele: doskonalenie technik komunikacji i umiejętności interpersonalnych urzędników administracji publicznej. W dzisiejszym świecie dobra komunikacja z Klientem jest wyznacznikiem wysokiej jakości usług i skuteczności funkcjonowania urzędu. Właściwe rozpoznanie oczekiwań, sposób prowadzenia rozmowy oraz asertywna postawa urzędnika czynią komunikację z Klientem skuteczną dla obu stron.

W czasie szkolenia można dowiedzieć się:
- jak zrobić dobre pierwsze wrażenie,
- czy osobowość ma wpływ na nasze komunikaty słowne, 
- na czym polega asertywny styl komunikacji,
- jak budować pozytywne relacje z Klientami, 
- jak przekonywać innych do swoich racji,
- jak postępować z trudnym Klientem.

Korzyści:
- autodiagnoza stylu komunikowania,
- poznanie zasad efektywnej komunikacji w kontaktach urzędowych,
- zwiększenie świadomości popełnianych błędów,
- pewność siebie i swoboda podczas rozmowy.
Adresaci szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla pracowników urzędów, kadry menadżerskiej oraz dla osób pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu efektywnej komunikacji i etykiety językowej.

Prowadzący: doświadczony trener i językoznawca, specjalista w zakresie skutecznej komunikacji, kultury języka w urzędzie, korespondencji w administracji publicznej, etykiety językowej i komunikatywności pism urzędowych. Autorka wielu programów szkoleniowych i artykułów dotyczących komunikacji oraz perswazji, a także wystąpień publicznych, asertywności, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Współautorka dziewięciu książek wydanych w kolekcjach „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”.

Program szkolenia:

1)    Style komunikowania się a typy osobowości i role w grupie, systemy reprezentacji sensorycznej – autodiagnoza.
2)    Asertywna komunikacja w pracy urzędnika – m. in. rozróżnienie zachowań asertywnych, uległych i agresywnych, model asertywnej odmowy, wyrażanie i przyjmowanie krytyki, mapa asertywności.
3)    Komunikacja werbalna i niewerbalna - co wpływa negatywnie, a co pozytywnie na wizerunek urzędnika i urzędu.
4)    Przeszkody związane z procesem komunikacji – jak je rozpoznać, techniki umożliwiające przezwyciężenie trudnych sytuacji, rodzaje filtrów osobistych.
5)    Profesjonalna autoprezentacja pracownika urzędu – m. in. wskaźniki sympatii, braku asertywności, pewności siebie, władzy, statusu i dominacji, znaczenie kolorów.
6)    W poszukiwaniu lepszego zrozumienia - rodzaje i funkcje pytań, różnica między słuchaniem aktywnym a biernym, parafraza a klaryfikacja, komunikat „ja” i jego zastosowanie.
7)    Praca z trudnym Klientem – przełamywanie negatywnych wzorców zachowań.
-  Język dobrej komunikacji , środki argumentacji.
8)    Etykieta językowa – korespondencja oficjalna, budowa i struktura pisma urzędowego, tytulatura, zasady netykiety, zagadnienia problemowe.