OCENA OPERATU SZACUNKOWEGO W ŚWIETLE NOWELIZACJI USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI. DOKUMENTACJA PROCESU WYCENY

Data szkolenia
2019-10-11
Miejsce szkolenia
Olsztyn
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 26.09 wynosi 369 PLN
Po 26.09 cena szkolenia wynosi 389 PLN
Rabat
w przypadku zgłoszenia dwóch i więcej osób z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
Pełny opis
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 10 października 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 11 października 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 26 września. Po 26 września 389 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele:  omówienie zagadnień z zakresu analizy i oceny operatów szacunkowych w postępowaniu administracyjnym, zakres szkolenia odnosi się do operatów sporządzanych do różnych celów. Temat szkolenia uwzględnia także aktualne zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Na szkoleniu uczestnicy poznają:
-    Zasady sporządzania operatu szacunkowego.
-    Zakres oceny operatu szacunkowego przez organy administracji publicznej.
-    Tryb, zakres i uwarunkowania prawne oceny operatu szacunkowego przez organizację zawodową.
-    Orzecznictwo sądów administracyjnych.
Materiały szkoleniowe oprócz podstawowych definicji i opisu uwarunkowań prawnych, zawierają liczne, tezowane przykłady orzecznictwa sądów administracyjnych (około 150 wyroków), obrazujące kształtowanie się linii orzecznictwa w odniesieniu do poszczególnych zagadnień przedstawianych na szkoleniu.

Adresaci szkolenia: pracownicy wydziałów nieruchomości, planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, budownictwa, a także pośrednicy w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawcy majątkowi, biegli sądowi, pracownicy banków, agencji nieruchomości, przedsiębiorstw energetycznych, komornicy.

Prowadzący: wykształcenie wyższe techniczne – mgr inż. geodeta. Absolwent Akademii Rolniczo – Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko – Mazurski). Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: rzeczoznawca majątkowy; pośrednik w obrocie nieruchomościami; członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej dla rzeczoznawców majątkowych; wieloletni przewodniczący Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, aktualnie członek Kolegium Arbitrażowego działającego w ramach KO ŚSRM; w latach 2003 – 2005 członek Komisji Arbitrażowej Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Aktualnie Urząd Miasta Częstochowy – Wydział Geodezji i Kartografii, z-ca Naczelnika Wydziału (pion ewidencji gruntów, wywłaszczeń, regulacji stanów prawnych, podziałów i rozgraniczeń nieruchomości). Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu źródeł informacji o nieruchomościach, dokumentacji procesu wyceny, wyceny dla celów specjalnych. Łącznie posiada ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe w gospodarce nieruchomościami.


Program szkolenia:

1.    Operat jako dowód w postępowaniu administracyjnym.
a.    Status prawny opinii o wartości.
b.    Uwarunkowania prawne wyceny nieruchomości.
c.    Zasady sporządzania, obligatoryjne elementy i treść operatu szacunkowego.
d.    Elementy analizy rynku, problematyka podobieństwa nieruchomości, wybór podejścia i metody wyceny nieruchomości.
e.    Typowe błędy i usterki występujące w operatach szacunkowych.
2.    Aktualizacja a potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego, z uwzględnieniem zmian w art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
3.    Ocena operatu przez organ oraz organizację zawodową, z uwzględnieniem zmian w art. 157 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

a.    Ocena operatu, jako dowodu w postępowaniu administracyjnym w świetle aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych, z uwzględnieniem zakresu oceny przez organ oraz specyfiki wiadomości specjalnych rzeczoznawcy majątkowego.
b.    Ocena operatu przez organizację zawodową – tryb, zakres i uwarunkowania prawne.

4.    Uwarunkowania prawne i metodyczne sporządzania operatów szacunkowych dla potrzeb:
a.    Opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, w świetle zmian w art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami.
b.    Opłat adiacenckich z tytułu stworzenia warunków do korzystania z infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem zmian w art. 145, 146 i 148 ustawy o gospodarce nieruchomościami.