UMOWY Z TWÓRCAMI I ARTYSTAMI

Data szkolenia
2019-12-04
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 20.11 wynosi 369 PLN
Po 20.11 cena szkolenia wynosi 389 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 4 grudnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 5 grudnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 20 listopada. Po 20 listopada 389 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.
 

Cele:  zapoznanie uczestników z rodzajami umów, jakie mogą zostać zawarte w zależności od podmiotu i przedmiotu umowy, z wybiórczymi elementami prawa autorskiego mającego znaczenie przy zawieraniu umów oraz innymi prawami w obszarze prawa autorskiego. Jak rodzaj umowy wpływa na rozliczenia podatkowe? Odpowiedzialność stron za naruszenia postanowień zawartej umowy.

Adresaci szkolenia: pracownicy samorządowych instytucji kultury (ośrodki kultury, biblioteki, teatry, muzea, itp.), wydziałów kultury gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich i innych instytucji zawierających umowy o przeniesienie praw autorskich, licencyjne, zamawiania  utworów itp.

Prowadzący: radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Program szkolenia:

1.    Umowa z osobą fizyczną czy z „firmą”?
2.    Umowa z jedną osobą czy z zespołem?
3.    Umowa o dzieło czy umowa zlecenia?
4.    Przedmiot umowy a prawa autorskie lub prawa pokrewne – utwór lub artystyczne wykonanie.
5.    Postanowienia dotyczące praw osobistych – zmiany w utworze, nadzór autorski.
6.    Postanowienia dotyczące praw majątkowych – pola eksploatacji.
7.    Przeniesienie praw czy licencja ? (domniemania ustawowe).
8.    Postanowienia dotyczące praw zależnych (opracowania).
9.    Postanowienia dotyczące wad prawnych.
10.    Postanowienia dotyczące należytego wykonania umowy (termin, usterki).
11.    Postanowienia dotyczące egzemplarzy dzieła.
12.    Forma i tryb zawarcia umowy.
13.    Rozliczenia podatkowe honorariów – stawka 50% kosztów uzyskania przychodów (nowelizacja ustawy o pit).
14.    Dyskusja podsumowująca.