OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Data szkolenia
2019-12-04
Miejsce szkolenia
Białystok
Cena szkolenia
Cena szkolenia do 20.11 wynosi 369 PLN
Po 20.11 cena szkolenia wynosi 389 PLN
ikonka pdf - dokładny opis szkolenia i karta zgłoszenia OPIS SZKOLENIA / KARTA ZGŁOSZENIA
Formularz
Formularz zgłoszeniowy
O szkoleniu

TERMIN I GODZINY SZKOLENIA:
Białystok: 4 grudnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
Olsztyn: 5 grudnia 2019 r.; godz. 10.00 – 15.00.
MIEJSCE SZKOLENIA:
Białystok, sala szkoleniowa FRDL-PC, ul. Choroszczańska 31
Olsztyn, Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A., plac Generała Józefa Bema 3
CENA: 369 zł przy zgłoszeniu do 20 listopada. Po 20 listopada 389 zł.
Rabat: w przypadku zgłoszeniu dwóch i więcej os. z tej samej Instytucji naliczony zostanie rabat w wysokości 20 zł/os.

Cele: podniesienie świadomości uczestników co do praktycznego zastosowania wymagań określonych ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych i wprowadzenia w życie w jednostkach samorządu terytorialnego konkretnych rozwiązań na podstawie przedstawionych przykładów i wzorów. Wymierną korzyść będzie stanowić przypomnienie obowiązujących zasad ochrony informacji niejawnych oraz nabycie/udoskonalenie przez uczestników umiejętności opracowania dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie informacji niejawnych. Uczestnicy zapoznają się także z podstawowymi metodami stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, tak aby skutecznie zabezpieczyć informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.

Adresaci szkolenia: sekretarze, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, pracownicy wydziałów zarządzania kryzysowego, pracownicy wydziałów organizacyjnych, osoby odpowiedzialne w jednostce za ochronę informacji niejawnych.

Prowadzący: absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999 lat zawodowo zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009 ekspert Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu ochrony informacji niejawnych, w latach 2006 – 2008 wykładowca uniwersytecki na UMK w Toruniu. Uczestnik i współorganizator wielu szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych, od 2016 stale współpracuje z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Kujawsko – Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz kilku innych jednostkach organizacyjnych rządowej administracji zespolonej. Od 2017 związany z Biurem Doradczo – Usługowym OIN spółka cywilna w Bydgoszczy, wykonuje obowiązki Inspektora Ochrony Danych w kilku podmiotach i instytucjach z terenu województwa kujawsko – pomorskiego

Program szkolenia:

1.    Przepisy dotyczące ochrony informacji niejawnych. 
2.    Zasady dostępu do informacji niejawnych.
3.    Dokumenty niejawne: przegląd dokumentów niejawnych, zmiana lub zniesienie klauzuli tajności, protokoły.
4.    Kancelaria tajna a kancelaria niejawna .
5.    Okresy ochrony dokumentów niejawnych.
6.    Zadania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych w samorządowej jednostce organizacyjnej.
7.    Ewidencja dokumentów niejawnych.
8.    Środki bezpieczeństwa fizycznego - rodzaje i dobór.
9.    Archiwizacja oraz niszczenie dokumentów niejawnych.
10.    Kontrole prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.